Khe co giãn

Khe co giãn

 

 

 

 

TÍNH CHẤT CƠ KÝ CỦA CAO SU KHE CO GIÃN:

CÁC SẢN PHẨM KHE CO GIÃN:

 

Sản phẩm cùng loại

Gối cầu cao su cốt bản thép

Gối cầu cao su cốt bản thép

GỐI CẦU CAO SU BẢN THÉP